top of page

Gabriel

Aquesta és la primera parella a qui he fet les fotos de casament i després els he fet les fotos d'embaràs. I les primeres vegades sempre fan una il·lusió especial. 

----

Esta es la primera pareja a quien he hecho las fotos de boda y luego les he hecho las fotos de embarazo. Y las primeras veces siempre hacen una ilusión especial.

bottom of page