ÀLBUMS

 La representació més fidel i eterna del vostre dia sempre serà enforma d'àlbum.

Per què limitar-se a veure les fotos a través d'una pantalla podent-les tenir en paper?

Només tocant-les podreu apreciar-ne el color i els detalls.

 M'agrada treballar-los amb cura, dedicar-los el temps que es mereixen, trobar les composicions més boniques i que els materials siguin d'alta qualitat sempre.

Aquests són exemples d'àlbum d'impressió fotogràfica amb un màxim de 100 fotografies. Podeu escollir-ne els colors i els materials.

----

La representación más fiel y eterna de vuestro día siempre será en forma de álbum.

¿Por qué limitarse a ver las fotos a través de una pantalla si podéis tenerlas sobre papel?

Solamente tocándolas podréis apreciar sus colores y detalles.

 Me gusta trabajarlos con cuidado, dedicarles el tiempo que se merecen, encontrar las composiciones más bonitas y que los materiales sean de alta calidad siempre.

Estos son ejemplos de álbum de impresión fotográfica con un máximo de 100 fotografías. Podéis escoger los colores y los materiales.

  • @mireiaguilellaphotography